Drets legals i LOPD

Política de tractament i protecció de dades personals (LOPD i RGPD):

​En compliment de l’establert en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en lo successiu, LOPD), ROTARY CLUB TERRASSA posa en coneixement dels usuaris del web http://www.rotaryterrassa.com, la següent informació:

 • Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents serveis que s’ofereixen mitjançant la web a la que s’accedeix, entre altres, des de l’adreça principal http://www.rotaryterrassa.com, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers responsabilitat de ROTARY CLUB TERRASSA, amb domicili en el Hotel Don Candido, de la Rambleta del Pare Alegre 98 – 08224 – Terrassa, Barcelona (G-60277423).
 • ​Quan per a la utilització o sol·licitud d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantitzaran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de forma tal que corresponguin a la realitat en cada moment.
 • ​Al facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen des de la citada web o la seva tramesa des de qualsevol altre mitjà, els usuaris accepten la incorporació de les dades facilitades als fitxers automatitzats de ROTARY CLUB TERRASSA.
 • ​Els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets podrà efectuar-se mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o per comunicació escrita dirigida a ROTARY CLUB TERRASSA indicant com a referència “dades personals”.
 • ​Les dades registrades únicament seran utilitzades per possibilitar el normal desenvolupament dels serveis sol·licitats per l’usuari, fer estadístiques, pel manteniment de les relacions contractuals i per l’enviament de comunicacions comercials sobre serveis presents o futurs, per qualsevol mitjà de comunicació; inclòs després de finalitzada la relació amb l’usuari.
 • ROTARY CLUB TERRASSA es compromet a no recollir informació innecessària sobre els seus usuaris, indicant sempre el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a les preguntes que es puguin plantejar, a tractar amb diligencia la informació personal que ens puguin facilitar, i a acomplir en qualsevol fase del tractament amb la obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.
 • Igualment es compromet a adoptar en tot moment les mesures tècniques o organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant els mitjans o sistemes tècnics al seu abast.
 • ROTARY CLUB TERRASSA es reserva el dret a modificar la política de tractament i protecció de dades personals, sempre en los termes permesos por la legislació vigent i prèvia comunicació als interessats, ja sigui publicant-ho en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre espai de la web, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.

De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007 i la Directiva Europea 2016/680, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

El mail  del ROTARY CLUB TERRASSA per gestionar les dades personals és rotaryterrassa@gmail.com

Condicions legals, privacitat i drets:

 • Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels texts, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de ROTARY CLUB TERRASSA.
 • Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de ROTARY CLUB TERRASSA.
 • Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals ROTARY CLUB TERRASSA no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs.

Dades Registre d’Associacions:

A %d bloguers els agrada això: