Premsa 2019-20

Aquí trobareu totes les notes de premsa aparegudes en els mitjans de comunicació que facin referència al nostre club o a les seves activitats:

Total provisional: .. publicacions

Nou president (setembre 2019) (..):